Praktijk Dautzenberg

Vergoeding:


De volgende behandelingen (prestatiecodes) worden bij onze praktijk vergoed:


24005 Overige natuurgeneeskunde:

De behandelvorm en prestatiecode ”Overige natuurgeneeskunde” is van toepassing als de therapeut eclectisch en holistisch werkt volgens de richtlijnen van het CAT-competentieprofiel. Het is een verzamelnaam voor natuurgeneeskundige behandelingen die niet onder de overige benoemde behandelvormen vallen. Veel natuurgeneeskundige behandelvormen zijn benoemd en hebben hun eigen prestatie code.


24513 Lichaamsgerichte psycosociale zorg:

Dit is een overkoepelend begrip voor verschillende behandelingsvormen die als uitgangspunt hebben dat het menselijk lichaam, gedachten, emoties en gevoelens samenhangen en dat er door deze samenhang wegen bestaan om het welbevinden van de mens te verbeteren.


De hoogte van uw vergoeding is afhankelijk van uw aanvullende zorgverzekering. Voor meer informatie hierover klik HIER

Van toepassing zijn de vergoedingen genoemd onder therapeut level 5.


Tarieven:


Eerste consult      80.00

Vervolgconsult     62.50

Beiden betreffen volledige behandeling/meting/homeopathische middelen


Uw privacy:


Klik HIER voor onze privacyverklaring.


Klachten?Ik val als CAT-therapeut onder Wkkgz-klachtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl/